Poliklinka Beograd

Estetska hirurgija Bulevar Arsenija Čarnojevića 88, Beograd

Prof. dr. Aleksandar Diklić

Najbolji endokrini hirurg u Srbiji i regionu

Profesor Aleksandar Diklić je redovni profesor Medicinskog fakulteta, endokrini hirurg koji ima više od 30 godina iskustva.

Više od 7.000 operacija

Prof. dr Aleksandar Diklić do sada je operisao više od 7.000 pacijenata sa oboljenjima endokrinih žlezda, u najvećem procentu sa oboljenjima štitaste žlezde.

Naučno-istraživački rad i profesura

Prof. dr. Aleksandar Diklić je tokom svoje naučno-istraživačke karijere objavio više od 175 publikacija i naučnih radova. Član je Evropskog udruženja endokrinih hirurga i Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu za predmet Hirurgija.

Želite konsultacije ili pregled kod prof. dr. Miljka Ristića? Pozovite nas odmah!

Prof. dr. Aleksandar Diklić

Prof. dr. Aleksandar Diklić je redovni profesor Medincinskog fakulteta u Beogradu. Tokom svoje karijere operisao je više od 7.000 pacijenata sa problemima endokrinog sistema.

Obrazovanje:

  • 2000. Doktorska disertacija na temu „Značaj limfocitne infiltracije i antitiroidnih antitela u hirurškom lečenju difuzne toksične strume”, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 1981 – 1985. Specijalizacija iz opšte hirurgije
  • 1992. Magistarska teza “Procena funkcije posle hemitiroidektomije zbog benignih oboljenja štitaste žlezde“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 1988 – 1992. Poslediplomske studije za magisterijum iz endokrinologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 1973 – 1978. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 1980 – 1985. Lekar na specijalizaciji iz opšte hirurgije, Klinički centar Srbije

Trenutno zaposlenje:

Profesor dr Aleksandar Diklić je redovni profesor za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prethodna zaposlenja:

2006. Vanredni profesor za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2007. Načelnik odeljenja Centra za endokrinu hirurgiju, Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije
2003 – 2007. Šef operacionog bloka i odeljenja intenzivne nege Centra za endokrinu hirurgiju, Instituta endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije
1993 – 2003. Načelnik odeljenja u Centra za endokrinu hirurgiju, Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije
2000. Docent za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1989 – 2000. Asistent za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1985 – 1989. Lekar specijalista hirurg, Centar za endokrinu hirurgiju, Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinički centar Srbije

Pozicije:

2004. Evropsko Udruženje Endokrinih Hirurga (ESES)
2004. Udruženje Endokrinih Hirurga Srbije
1985. Hirurška sekcija Srpskog lekarskog društva (SLD) 1988.

Predmeti edukacije:

2000 – 2008. Predavanja iz programa poslediplomske nastave iz Hirurške anatomije, Endokrinologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2000 – 2008. Predavanja iz programa specijalizacije iz: Opšte hirurgije, Urologije i subspecijalizacije iz Endokrinologije i Onkološke hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1989 – 2008. Izvođene praktične i teoretske nastave iz Hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Oblasti istraživanja:

Benigne i maligne bolesti endokrinih organa

Projekti:

1996 – 2000. Stručno-naučni pristup hirurgiji tireoideje i paratireoidnih žlezda. Podprojekat: Izbor operacije kod karcinoma tiroideje i hipertireoza

Istraživački rad i publikacije:

Ukupno 175 radova